Velkommen!

Velkommen til min hjemmeside –  «kulturpotet» Frøydis Rui-Rahman.

Jeg er rektor ved Lier kulturskole. Ved siden av jobben som rektor tar jeg på meg frilansoppdrag innen kunst- og kulturfeltet.

Med mine 6 års utdanning og 19 år som yrkesaktiv innenfor kunst- og kulturfeltet, stiller jeg med faglig tyngde og profesjonalitet. Fagfeltene mine er scenekunst, pedagogikk, offentlig forvaltning og kulturproduksjon. Ta kontakt om dere har behov for mine tjenester.

Jeg virker som regissør, produsent, skuespiller, voice, forteller, konferansier, skuespiller- og yrkescoach, teaterpedagog, manusforfatter, manuskonsulent, fagpanel/jury, veileder, sensor, foredragsholder og kursholder. Erfaringen min kan også være til hjelp der det trengs veiledning for tjenestedesign eller for nye kulturformål under etablering.

Trenger du hjelp privat til å planlegge en fest? Selv da kan min erfaring være nyttig.

Se min portefølje for tidligere oppdrag.

Portefølje

Under følger bilder fra noen av mine prosjekter.

Klikk deg inn på et bilde, for å bla i hele min portfolio, eller se alle bildene her!

Eller se min portefølje i pdf her!

Siste nytt

Drømmestipend

For tiden sitter jeg i den nasjonale fagjuryen for Drømmestipendet. Det er spennende arbeid. Mange dyktige ungdom vil få stipend for å realisere sin drøm innen sitt kunstfag senere i vår.  

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside.    

Drømmestipend

For tiden sitter jeg i den nasjonale fagjuryen for Drømmestipendet. Det er spennende arbeid. Mange dyktige ungdom vil få stipend for å realisere sin drøm innen sitt kunstfag senere i vår.  

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside.    

Utdanning og arbeidserfaring

Jeg er for tiden rektor og virksomhetsleder ved Lier kulturskole. Enkeltmannsforetaket mitt har jeg drevet siden 2001. Min første jobb der var som instruktør ved Minken Fosheim’s Barne- og Ungdomsteater. Gjennom foretaket har jeg siden den gang hatt mange ulike typer oppdrag som kan ses av min portefølje. Jeg brenner for barn og unge, for kunst- og kultur, for gode prosesser og for gode publikumsopplevelser. Nasjonale aktører innen kunst- og kulturfeltet, lag og foreninger, kulturhus, festivaler, Den Kulturelle Skolesekken, videregående skoler, kulturskoler, høgskoler og næringslivet har vært mine oppdragsgivere eller samarbeidspartnere. Det å skape synergier og tenke helhet og sammenheng i et nærmiljø er viktig for meg. Å være med på å skape verdier enda viktigere. Jeg setter min stolthet i å være blid, løsningsorientert, skape trygghet, mestring og fremdrift.

Gjennom mine år som produsent for Factory Light Festival oppdaget jeg en pasjon for innovative tverrfaglige festivaler, teknologisk kunst, lyskunst og lysdesign. Dette er noe jeg ønsker å arbeide mer med og jeg har mange idèer til «fremtidens festivaler.» Innovasjon ligger for meg da jeg liker å være med på å skape nytt. Men jeg er også glad i tradisjoner og vår kulturarv.

Jeg er også praksisveileder ved Høgskolen Innlandet, avdeling Lillehammer. På studiet i kulturprosjektledelse der praksisen foregår i helgefestivaler som Jazzincubator, Snøfest, Amandus og Lillehammer Litteraturfestival.

Jeg har 6 års utdanning i skuespill, drama og teater. Utdanningsinstitusjonene jeg har bakgrunn fra er Universitetet i Oslo, Nordiska Folkhôgskolans teaterlinje, Bergen Teaterskole og Høgskolen i Oslo. Fra høgskolen har jeg en bachelor i Drama- og Teater Kommunikasjon. Jeg har arbeidet i steinerskole i 4 år, og kulturskole i 14 år der jeg har undervist i teater, vært regissør, produsent, veileder, sensor og avdelingsleder. Som avdelingsleder ved Røyken kulturskole hadde jeg fagansvar for teater og visuell kunst og lederansvar for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Ung Kultur Møtes (UKM). Gjennom denne rollen ble jeg kurset også som leder i et lederprogram initiert av kommunen. Jeg startet teaterfaget i Røyken Kulturskole i 2007.

Tidligere drev jeg friteatergruppen Teater Duo, der jeg spilte selv og hadde regi og produksjonsansvar. Forestillingene våre ble spilt på Volapûk kunstnersentrum og Cafescenen på Oslo Nye Teater. I tiden som aktiv skuespiller gjorde jeg en del reklamer, voiceovers og rakk dessuten å få en film på min CV, nemlig «Kalde Føtter» av Moldestad/Eik. Igjennom alle år har jeg også bearbeidet eventyr til manus og skrevet noe selv. Både manus, dikt og kronikker.

Det kan nevnes at jeg har en allsidig og aktiv bakgrunn fra da jeg som ung sang, danset, spilte i band, skrev dikt og noveller, og ikke minst spilte jeg tverrfløyte i kulturskole og korps i 11 år. I dag er mine hobbyer foto, film, friluftsliv, dyrehold og drivhus.

Grunnet min bakgrunn har jeg stort nettverk innen bransjen og jeg holder meg oppdatert.

Referanser

Her kan du lese noen uttalelser om meg

Uttalelse om teaterpedagogen Frøydis Rui-Rahman

Som teaterlærer er Frøydis både mentor og medmenneske. Hun sprer godhet og glede til alle rundt seg. Hun har gitt meg frihet til å utfolde meg kreativt, noe som har vært viktig for mestringsfølelsen. Frøydis lar teaterelevene sine få utforske og løse problemstillinger selvstendig med veiledning. Hun er lydhør for teaterelevene sine ideer og passer på at alle blir sett i gruppa. Det blir lagt stor vekt på empati og samarbeid på teaterøvelsene. Frøydis anerkjenner det at vi alle er forskjellige. Gjennom de årene jeg hatt Frøydis har det hjulpet meg med å være meg selv. Hun skaper et rom hvor alle er velkomne. Jeg vil drive med teater en gang i fremtiden, i en eller annen form. Frøydis inspirerte meg. Etter 8 å som hennes elev, føler jeg meg trygg på at jeg har forstått teaterets rette vesen.

Uttalelse om teaterpedagogen og lederen Frøydis Rui-Rahman

Jeg opplever Frøydis som en varm og inkluderende pedagog. Hun er opptatt av samspillet i gruppa og jobber systematisk med dette. Det viser seg tydelig i gruppene, der jeg opplever at barn og ungdom tar godt vare på hverandre og inkluderer de rundt seg, blant annet på tvers av gruppeinndelinger og alder. De er trygge og gode mot hverandre.

Frøydis legger vekt på å lære barna skuespillerteknikker, og er dyktig i sin fordeling av oppgaver og roller. Hun er god til å se hvert barn og dets behov, så vel som å lære barna at det er samspill som gjør en forestilling god. Hennes forestillinger er en fryd å oppleve og jeg tror det er fordi hun har svært høy kompetanse både som pedagog, produsent og regissør og fordi prosessene er gode. Hun er en tydelig og trygg leder også for oss voksne når vi skal bidra kunstnerisk eller praktisk.

Uttalelse om produsenten Frøydis Rui-Rahman

Frøydis Rui-Rahman var med på å etablere Factory Light Festival. Hun hadde ansvaret for barneprogrammet 1 år og var produsent i 2 år deretter. Hun bidrar fortsatt til festivalen på mange måter. På kort tid ble Factory Light Festival en toneangivende lysfestival i Norge. Factory Light Festival er en sjangeroverskridende kultur -og kunstfestival med lys i fokus. Det er enormt mye teknikk, et stort behov for frivillige og en rekke arrangementer, utstillinger, projeksjoner og installasjoner som skal settes i system.
Med Frøydis som produsent forsto vi tidlig at festivalen var i trygge hender.
Hun evner å ha et stort antall baller i luften samtidig og hun beholder roen når det stormer.
Frøydis er en problemløser og er alltid løsningsorientert. Hun tar tak der det trengs.
Hun er svært god til å lage rutiner og systemer som fanger opp mulige mangler og behov.
Vi anbefaler Frøydis med glede som produsent

Uttalelse om oppdragsgiveren og samarbeidspartneren Frøydis Rui-Rahman

Jeg har samarbeidet med Frøydis i noen år med produksjoner og forskjellige arrangementer. Hun er alltid blid og glad, smiler hele tiden. Hun er dyktig og profesjonell i alt hun gjør og en inspirerende, god samarbeidspartner. Jeg anbefaler henne på det sterkeste.

Uttalelse fra UKM Akershus – mangeårig oppdragsgiver

Frøydis Rui-Rahman har vært engasjert av oss som jurymedlem og reiseleder fra år 2000 og fremover. Ungdommens kulturmønstring (UKM) samler hvert år i Akershus rundt 2500 opptredende ungdommer på lokale mønstringer og en gedigen fylkesmønstring/festival over 3 dager, med 12 lange forestillinger, en videoforestilling og en stor utstilling. I tillegg blir rundt 30 personer i alderen 13-20 år plukket ut til å representere Akershus på landsfinalen hvert år. Frøydis Rui-Rahman har vært jury i alle år på lokalmønstringene i alle kommuner, hun har flere ganger vært jury på fylkesmønstringen, og hun har også vært med som reiseleder til landsfestivalen i Trondheim. Hun har også holdt inspirasjonsforedrag for alle kommunekontaktene i Akershus og for UKM Norge. Hun har utført alle oppgaver meget tilfredsstillende, og på en måte som gjør ungdommene trygge og blide i møtet med henne. Hun har stor kunnskap på de fleste felt og sjangere innen UKM, og overfører mye av sin kompetanse videre til ungdommene hun treffer og jobber med. Hun er en god veileder og opptatt av ungdomsmedvirkning. Frøydis har en meget profesjonell innstilling til arbeidet hun gjør, og er en svært hyggelig og pedagogisk person som vi vil gi våre aller varmeste anbefalinger.

Uttalelse fra Norsk Kulturskoleråd

Frøydis Rui-Rahman, har gjennom flere år markert seg som en svært reflektert, bevisst og dyktig kulturskolelærer innen teater.
Hun har utvist et stort engasjement for teater og tverrfaglige produksjoner i kulturskolen og har på mange områder ligget i front og vært en foregangsperson.
Frøydis har ved flere anledninger delt av sin erfaring og solide fagkompetanse på kurs/i nettverk med andre teaterlærere og kulturskolen generelt.
Sin solide kompetanse har hun også vist gjennom å skrive flere fagartikler for Norsk kulturskoleråds informasjonsblad KulturTRØKK og ved å være en ivrig debattant i flere fagsammenhenger.
Frøydis har også gitt flere av sine mange gode, selvskrevne/omarbeidede manus til Norsk kulturskoleråds manusbank. Når Norsk kulturskoleråd har kommet med forespørsler har Frøydis bidratt alene eller sammen med sine elever.
Norsk kulturskoleråd kan gi Frøydis Rui-Rahman de beste attester for hennes faglig kompetanse innen teater og kulturproduksjon. Hun tenker nytt og er innovativ. Hun har pedagogiske teft og svært god samarbeidsevne.

Kom i kontakt

Adresse:

Brønnøyveien 56
1397 Nesøya

Kontakt:

Tlf // 909 65 282
post@froydis.no